DROPS of ENGLISH - BUSINESS ENGLISH BASICS

- prezentarea schematică a cursului -

OBIECTIVE GENERALE
 • Promovarea mobilităţii în spaţiul anglofon european/internaţional
 • Dezvoltarea abilităţilor de mediere şi înţelegere interculturală

 • OBIECTIVE SPECIFICE
 • Dobândirea unor competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză în vederea obţinerii unei calificări sau certificări lingvistice în contextul dezvoltării personale, formării profesionale sau al migrării în spaţiul european
 • Dezvoltarea capacităţii de înţelegere contextuală, îmbogăţire a vocabularului în aria de specialitate a modulului de curs şi scriere
 • Asimilarea limbii engleze "din mers" la nivel elementar şi elementar-mediu

 • CARACTERISTICILE CURSULUI
 • Cursul este structurat pe lecţii săptămânale scurte intitulate “Drops of English”.
 • Lecţiile solicită atenţia cursantului câteva minute pe săptămână.
 • Limbajul de specialitate în limba engleză: mediul de afaceri în companii şi instituţii publice la nivel elementar şi elementar-mediu cu derivaţii spre socializare, migraţie şi călătorii.

 • METODA DE PREDARE/TRANSMITERE CURS
 • E-learning – transmiterea unor mesaje de tip newsletter direct la adresa de e-mail a cursantului
 • Comunicarea informaţiilor lingvistice se realizează prin structuri simplificate, instrucţiuni de lucru în limba engleză şi română, combinaţii de simboluri şi culori pentru facilitarea învăţării.

 • AVANTAJE
 • Cursul este accesibil tuturor categoriilor de persoane, fiind destinat cu precădere tinerilor şi persoanelor adulte pentru dezvoltarea cunoştinţelor de limba engleză.
 • Cursul de iniţiere BUSINESS ENGLISH BASICS este gratuit.
 • Durata cursului Business English Basics este nedeterminată, în funcţie de disponibilitatea cursantului.
 • În plus, puteţi avea acces la informaţii privind certificarea cunoştinţelor de limba engleză, precum şi evaluarea acestora accesând link-urile aferente din pagina de curs.

 • IMPORTANT
  Acest curs nu reprezintă o alternativă, ci un supliment în studiul limbii engleze, deoarece metoda de învăţare online şi, în general, învăţarea unei limbi străine prin e-learning dezvoltă doar parţial competenţele necesare în vederea cunoaşterii unei limbi străine.
  Structura cursului este dezvoltată după metoda modernă de abordare a studiului unei limbi străine şi are la bază manualul Business Basics al editurii Oxford University Press.
  Cursul a fost elaborat ţinându-se cont şi de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, care stabileşte competenţele-cheie necesare pentru integrarea unei persoane în spaţiul lingvistic european/internaţional în contextul dezvoltării profesionale şi al continuării studiilor.
  Există şi posibilitatea de a avea acces la cursul extins care dezvoltă toate competenţele-cheie necesare învăţării unei limbi străine, însă acest curs este supus altor termeni şi condiţii.

  Abonare cursuri
  Nume:*
  Introduceţi vă rog numele dvs.!
  Prenume:*
  Introduceţi vă rog prenumele dvs.!
  Adresa de e-mail:* Introduceţi vă rog adresa de e-mail a dvs.!Format greşit de adresă de e-mail!

  * Toate câmpurile sunt obligatorii!


  Arhiva Drops of English
 • Drop no 1 - Meeting people
 • Drop no 2 - Greetings
 • Drop no 3 - More about me
 • Drop no 4 - Asking questions
 • Drop no 5 - About my work
 • Drop no 6 - To be or not to be ... better
 • Drop 7 - Describing my work
 • Drop 8 – Questions and answers about the company
 • Drop 9 – Delivering a company presentation
 • Drop 10 - Today simply read in English and enjoy it
 • Drop 11 – Test Drops 1 to 9