ADVANCED BUSINESS ENGLISH

 
NIVEL:
Avansat

DOMENIU:
Afaceri, corespondenţă comercială, turism, comerţ, marketing produse şi servicii, tehnici de comunicare, resurse umane

SCOP:
Dezvoltarea competenţelor de limba engleză la nivel avansat, certificarea cunoştinţelor de limba engleză prin BEC VANTAGE/HIGHER, IELTS (certificat Cambridge cu recunoaştere internaţională), obţinerea unor vize de studiu sau muncă, continuarea studiilor, dezvoltarea carierei

STRUCTURA CURSULUI:
Durata unui curs se stabileşte în funcţie de nevoile individuale ale cursantului de învăţare a limbii engleze şi pe baza unor criterii prestabilite.
Frecvenţa cursului = o sesiune (2 ore)/săptămână sau la cerere
Număr cursanţi = 1, 2 sau maxim 3 cursanţi/sesiune

METODA DE PREDARE
Cambridge English Language Assessment/OXFORD, inclusiv cele mai moderne şi eficiente metode în sistem combinat
Metoda-audio linguală - repetarea unor segmente lingvistice, exersarea pronunţiei şi a intonaţiei, formularea de întrebări şi răspunsuri
Învăţarea asistată pe calculator – prin programe şi aplicaţii interactive, materiale/resurse auto-didactice în format electronic/de pe internet, elaborarea de proiecte în limba engleză prin folosirea dirijată/controlată a resurselor de pe internet, elaborarea de prezentări pe baza informaţiilor on-line, a graficelor şi a diagramelor.
Metoda funcţională - prin obiective funcţionale, pentru a adăuga valoare umană competenţelor lingvistice. Se pune accent pe latura comunicativă şi se stabilesc niveluri de competenţă prin descriptori ai limbii care să asigure o comunicare eficientă în viaţa de zi cu zi din orice mediu lingvistic prin aplicarea Cadrului European Comun de Referinţă.
În mod specific, metoda reprezintă introducerea limbajului practic (Language in use) şi este integrată în metoda modernă de predare a limbii engleze.
LA CERERE, oferim posibilitatea elaborării unei programe negociate/adaptate cerinţelor şi obiectivelor de studiu ale cursantului.

MATERIALE DIDACTICE
Utilizarea gratuită a materialelor de studiu din biblioteca TRADUCOM pe durata cursului.
Achiziţionarea materialelor la recomandarea TRADUCOM.MATERIALE DIDACTICE
  1. Utilizarea gratuită a materialelor de studiu din biblioteca TRADUCOM pe durata cursului, sau
  2. Achiziţionarea materialelor didactice relevante la recomandarea TRADUCOM.
EVALUARE/PRETESTARE
Oferta de curs cuprinde următoarele tipuri de evaluări:
  1. evaluarea gratuită inclusă în curs şi atestată prin eliberarea de către TRADUCOM a Portofoliului European al Limbilor, particularizat pentru limba engleză, care cuprinde un Paşaport lingvistic, o biografie lingvistică şi un dosar.
  2. pretestarea gratuită pentru examinări Cambridge cu recunoaştere internaţională, cu teste transmise şi corectate de examinatorii specializaţi ai Cambridge English Language Assessment. Testarea este organizată şi are loc la sediul Centrului de limba engleză TRADUCOM.
Pretestările pentru examinări Cambridge sunt susţinute pe bază de programare, iar numărul de locuri este limitat!

PERIOADA DE DESFĂŞURARE/DURATA
În funcţie de disponibilitatea cursanţilor.

LOCUL DESFĂŞURĂRII CURSULUI:
CENTRUL DE LIMBA ENGLEZĂ TRADUCOM
Adresa: G-ral Praporgescu nr. 6, Rm. Vâlcea (lângă restaurantele OK şi OK Pub, centru).
Contact: cle@traducom.ro sau la tel. 0744 867 670 (Mariana POP)

TAXE DE PARTICIPARE
Pentru cursuri individuale: 30 lei/sesiune/cursant
Pentru cursuri de grup (2 sau 3 cursanţi): 25 lei/sesiune/cursant

BENEFICII CURSANŢI:
  1. Acces gratuit la resursele multimedia (calculatoare, internet, sistemul audio) pentru studiul limbii engleze în limita timpului alocat cursului.
  2. Acces gratuit la biblioteca TRADUCOM pentru resurse, manuale şi materiale de studiu în limba engleză (vă rugăm să consultaţi catalogul de cărţi pe site-ul cle.traducom.ro sau la Centrul de limba engleză).
  3. Pretestări gratuite cu teste transmise şi corectate de experţii Cambridge English Language Assessment pentru testarea nivelului de cunoştinţe în cazul în care se doreşte o certificare FCE, CAE, BEC sau IELTS în perspectivă sau pur şi simplu o evaluare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze (pentru detalii, accesaţi cle.traducom.ro).
  4. Participarea cu programare la ateliere gratuite de informare organizate în scopul dezvoltării carierei prin certificare lingvistică, unei certificări şi examinări cu recunoaştere internaţională pentru limba engleză, conştientizării importanţei certificării Cambridge sau IELTS.
  5. Asistenţă gratuită în dezvoltarea Portofoliului European al Limbilor promovat de Europass care cuprinde un Paşaport Lingvistic, o Biografie Lingvistică şi un Dosar.