ENGLISH COURSES

 

MISIUNE, VALORI ŞI DOMENII DE COMPETENŢĂ

Misiune:
Dezvoltare profesională prin integrare lingvistică europeană şi internaţională şi comunicare în limba engleză.

Valori:
Promovarea mobilităţii lingvistice
Culturalizare europeană şi internaţională
Perfecţionarea continuă prin învăţarea unei limbi străine
Cercetare şi dezvoltare lingvistică

Domenii de competenţă:
Star Instruire în limba engleză (nivel elementar -> avansat)
Star Cercetare lingvistică prin dezvoltare de cursuri şi proiecte de învăţare a limbii engleze pe internet (detalii: http://cle.traducom.ro/DropsOfEnglish/index.html)
Star Consultanţă lingvistică de specialitate pentru perfecţionarea cunoştinţelor de limba engleză în scopuri de certificare cu recunoaştere internaţională (certificare Cambridge FCE, CAE, IELTS, BEC)
Star Evaluări şi pretestări (http://cle.traducom.ro/info-pretestare.html)

SERVICII

Cursuri de limba engleză
Star nivel (elementar, avansat, academic)
Star domeniu (general, comercial, afaceri internaţionale)
Star scop: dezvoltare profesională, călătorii, studii, vize de studiu/muncă în spaţiul european/internaţional

Cursuri de pregătire pentru obţinerea următoarelor certificate:
Star FCE - Cambridge Certificate, pentru engleza generală la nivel mediu pentru tineri şi adulţi
Star CAE - Cambridge Advanced English, pentru engleza generală la nivel avansat pentru tineri şi adulţi
Star BEC Vantage – engleza pentru afaceri la nivel mediu pentru tineri şi adulţi,
Star IELTS – engleza generală la nivel mediu superior pentru adulţi

SERVICII SUPLIMENTARE

Seminarii tematice
Ateliere de lucru pe teme lingvistice de interes profesional şi academic pentru certificare Cambridge FCE, CAE sau IELTS

GRATUITĂŢI/BENEFICII:

Star pretestări gratuite pentru examene Cambridge, în calitate de centru de pretestare aprobat de Cambridge English Language Assessment
Star cursuri de tip newsletter gratuite de iniţiere în limba engleză pentru adulţi în domeniul afacerilor generale, oferite în cadrul unui proiect pilot de învăţare pe parcursul vieţii (pentru înscriere accesaţi: http://cle.traducom.ro/DropsOfEnglish/index.html)
Star asistenţă gratuită în dezvoltarea Portofoliului European al Limbilor promovat de Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/ro/about) care cuprinde un Paşaport Lingvistic, o Biografie Lingvistică şi un Dosar
Star acces gratuit la materiale didactice suplimentare faţă de cursul propriu-zis pentru dezvoltarea personală şi perfecţionarea competenţelor de limba engleză
Star acces gratuit la biblioteca TRADUCOM pentru resurse, manuale şi materiale de studiu în limba engleză
Star cursuri individuale sau cu grupe de maxim 3 cursanţi
Star participarea gratuită cu programare la ateliere gratuite de informare pentru:
  1. dezvoltarea carierei prin certificare lingvistică
  2. certificări şi examinări cu recunoaştere internaţională pentru limba engleză.
  3. conştientizarea importanţei certificării Cambridge sau IELTS

OBIECTIVE STRATEGICE

Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză prin informare, instruire, asistenţă lingvistică, certificare internaţională CAMBRIDGE.

SUSŢINERE

Activităţile Centrului de limba engleză TRADUCOM sunt susţinute de BRITISH COUNCIL ROMÂNIA.

ACREDITARE

Centrul de limba engleză TRADUCOM este acreditat de Cambridge English Language Assessment ca centru de pretestare gratuită pentru examinări CAMBRIDGE (FCE, CAE, BEC VANTAGE şi IELTS).