ENGLISH FOR SCHOOL

 
NIVEL:
Elementar, mediu, avansat

DOMENIU:
General, comunicare, socializare, educaţie lingvistică şi culturală

SCOP:
Dezvoltarea competenţelor de limba engleză la nivel elementar, mediu şi avansat, certificarea cunoştinţelor de limba engleză cu recunoaştere internaţională, dezvoltarea personală, perfecţionare în limba engleză

STRUCTURA CURSULUI:
Durata unui curs se stabileşte în funcţie de nevoile individuale ale cursantului de învăţare a limbii engleze şi pe baza unor criterii prestabilite.
Frecvenţa cursului = o sesiune (1,5 ore)/săptămână sau la cerere
Numărul de cursanţi = 1, 2 sau maxim 3 cursanţi/sesiune

METODA DE PREDARE
CAMBRIDGE English Language Assessment/OXFORD, inclusiv cele mai moderne şi eficiente metode în sistem combinat

Metoda audio-linguală - repetarea unor segmente lingvistice, exersarea pronunţiei şi a intonaţiei, formularea de întrebări şi răspunsuri
Învăţarea asistată pe calculator – prin programe şi aplicaţii interactive, materiale/resurse auto-didactice în format electronic/de pe internet, elaborarea de proiecte în limba engleză prin folosirea dirijată/controlată a resurselor de pe internet, elaborarea de prezentări pe baza informaţiilor on-line, a graficelor şi a diagramelor.
Metoda funcţională - prin obiective funcţionale, pentru a adăuga valoare umană competenţelor lingvistice. Se pune accent pe latura comunicativă şi se stabilesc niveluri de competenţă prin descriptori ai limbii care să asigure o comunicare eficientă în viaţa de zi cu zi din orice mediu lingvistic prin aplicarea Cadrului European Comun de Referinţă.

LA CERERE, oferim posibilitatea elaborării unei programe negociate/adaptate cerinţelor şi obiectivelor de studiu ale cursantului.

MATERIALE DIDACTICE
  1. Utilizarea gratuită a materialelor de studiu din biblioteca TRADUCOM pe durata cursului, sau
  2. Achiziţionarea materialelor didactice relevante la recomandarea TRADUCOM.
EVALUARE/PRETESTARE
Oferta de curs cuprinde următoarele tipuri de evaluări:
  1. evaluarea gratuită inclusă în curs.
  2. pretestarea gratuită pentru examinări Cambridge cu recunoaştere internaţională, cu teste transmise şi corectate de examinatorii specializaţi ai Cambridge English Language Assessment. Testarea este organizată şi are loc la sediul Centrului de limba engleză TRADUCOM.

Pretestările pentru examinări Cambridge sunt susţinute pe bază de programare, iar numărul de locuri este limitat!

PERIOADA DE DESFĂŞURARE/DURATA
În funcţie de disponibilitatea cursanţilor.

LOCUL DESFĂŞURĂRII CURSULUI:
Centrul de Limba Engleză TRADUCOM
Adresa: G-ral Praporgescu nr. 6, Rm. Vâlcea (lângă restaurantele OK şi OK Pub, centru).
Contact: cle@traducom.ro sau la tel. 0744 867 670 (Mariana POP)

TAXE DE PARTICIPARE
Pentru cursuri individuale: 15 lei/sesiunea de 1,5 ore/cursant
Pentru cursuri de grup (2 sau 3 cursanţi): 15 lei/sesiunea de 2 ore/cursant

BENEFICII CURSANŢI:
  1. Acces gratuit la resursele multimedia (calculatoare, internet, sistemul audio) pentru studiul limbii engleze în limita timpului necesar în acest sens.
  2. Acces gratuit la biblioteca TRADUCOM pentru resurse, manuale şi materiale de studiu în limba engleză şi împrumut la domiciliu (vă rugăm să consultaţi catalogul de cărţi pe site-ul cle.traducom.ro sau la Centrul de limba engleză).
  3. Pretestări gratuite cu teste transmise şi corectate de experţii Cambridge English Language Assessment pentru testarea nivelului de cunoştinţe în cazul în care se doreşte o certificare FCE sau CAE sau IELTS în perspectivă, sau pur şi simplu o evaluare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze (pentru detalii, accesaţi cle.traducom.ro).
  4. Participarea cu programare la ateliere gratuite organizate bilunar în scopul dezvoltării lingvistice prin comunicare, informare pentru certificarea cu recunoaştere internaţională a cunoştinţelor de limba engleză (durata unui eveniment: 1 oră).
  5. Participarea gratuită la seminarii şi ateliere de lucru/creaţie cu tematici din aria educaţională în limba engleză, organizate lunar la Centrul de Limba Engleză (durata unui eveniment: 2 ore).