FIRST CAMBRIDGE ENGLISH

 

Descriere:
Star certificat care atestă cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu superior
Star aria de specialitate: limbaj de uz curent/general, scris şi vorbit.

Mai multe informaţii:

http://www.cambridgeesol.org/exams/fce/index.html
http://www.britishcouncil.org/ro/romania-examene-engleza-cambridge.htm

Recomandat pentru:
Star angajare, studii, turism

Acceptat de:
Star numeroase instituţii de învăţământ, companii, instituţii publice din România şi din lume, recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Pentru lista detaliată a organizaţiilor care acceptă acest certificat, accesaţi http://www.cambridgeesol.org/institutions/results.php?region=Romania&type=&FCE=on

Locul examenului de tip paper-based pentru candidaţii din România:
Star la sediile British Council România din Bucureşti, Braşov, Timişoara, Iaşi şi Cluj (http://www.britishcouncil.org/ro/romania-examene.htm)

Valabilitate:
Star nelimitată