FREE CAMBRIDGE PRETESTING

 

DORIŢI SĂ SUSŢINEŢI ACUM SAU ÎN VIITOR UN EXAMEN OFICIAL PENTRU CERTIFICATUL FCE, CAE, IELTS SAU BEC?

DORIŢI SĂ ŞTIŢI DACĂ AVEŢI CUNOŞTINŢE DE LIMBA ENGLEZĂ LA NIVEL MEDIU SAU AVANSAT ÎN DOMENIUL GENERAL SAU COMERCIAL/DE AFACERI?

Vă sfătuim şi vă invităm să începeţi prin a vă evalua nivelul de cunoaştere a limbii engleze în mod GRATUIT şi cu atestare oficială prealabilă din partea Cambridge English Language Assessment pentru a şti dacă sunteţi pregătit(ă) să susţineţi examenul real la centrele BRITISH COUNCIL din ţară.

Corectarea testelor şi atestarea nivelului real de cunoaştere se realizează de către aceeaşi autoritate Cambridge care corectează testele reale pentru certificate Cambridge.

UNDE puteţi susţine testele gratuite?

La Centrul de limba engleză TRADUCOM SRL (G-ral Praporgescu, nr. 6, lângă OK Pub, în centru). Acest Centru are statutul de Approved Pretest Institute acordat de Cambridge English Language Assessment pentru a susţine şi a administra simulări de examene pentru certificatele FCE, CAE, IELTS şi BEC.

PE SCURT ...

Ce reprezintă pretestările Cambridge gratuite?

Simulări de examen pentru certificate Cambridge FCE, CAE, BEC şi IELTS în Rm. Vâlcea înainte de a susţine cu adevărat examenul pentru obţinerea unuia dintre aceste certificate.

Cine autorizează şi administrează pretestările Cambridge?

Cambridge English Language Assessment din cadrul Universităţii Cambridge, care reprezintă cea mai mare organizaţie din Europa cu expertiză în domeniul evaluării lingvistice.

Cine administrează şi desfăşoară aceste simulări de examene în Râmnicu Vâlcea?

Centrul de limba engleză TRADUCOM din Râmnicu Vâlcea, care este autorizat pentru organizarea şi susţinerea acestor simulări de examene.

Testele sunt transmise la sediul TRADUCOM apoi returnate la Cambridge English Language Assessment pentru verificarea de către examinatorii specializaţi. Rezultatele testelor şi comentariile aferente vor fi transmise la CLE TRADUCOM pentru a fi înmânate candidaţilor.

Cine poate participa la aceste simulări de examene?

Orice persoană care are un nivel mediu sau avansat de cunoaştere a limbii engleze în domeniul general sau comercial/de afaceri şi doreşte să obţină ulterior un certificat Cambridge, sau orice persoană care doreşte să îşi identifice nivelul real de cunoaştere a limbii engleze printr-o evaluare oficială Cambridge.

Pentru înscriere şi alte informaţii, apăsaţi AICI.

MAI MULTE DETALII ...

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT

Cambridge English Language Assessment din cadrul Universităţii Cambridge reprezintă cea mai mare organizaţie din Europa cu expertiză în domeniul evaluării lingvistice.

Examinările Cambridge English Language Assessment

Star oferă certificarea nivelului cunoscut de limba engleză
Star sunt recunoscute la nivel internaţional de peste 13.000 de instituţii de învăţământ, companii şi întreprinderi publice sau private
Star sunt acceptate la bacalaureat, admitere în facultăţi, la masterat, pentru obţinerea unei burse de studiu
Star sunt acceptate sau considerate necesare pentru obţinerea vizei pentru Marea Britanie, Statele Unite, Canada şi Australia.

În România, începând cu 2010, probele de competenţă lingvistică din cadrul Bacalaureatului pot fi echivalate cu unele certificate Cambridge English Language Assessment.

Certificatele Cambridge English Language Assessment recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (IELTS, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC), sunt susţinute în România de către British Council România.

Pentru o prezentare detaliată a fiecărui tip de certificat, apăsaţi AICI.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului recunoaşte certificatele Cambridge English Language Assessment.
Star ca o dovadă a nivelului corespunzător de limba engleză pentru bacalaureat
Star admiterea la unele facultăţi din România
Star creşterea oportunităţilor în carieră
Star obţinerea vizei pentru Marea Britanie, Statele Unite, Canada şi Australia.

Pentru lista detailată a tuturor instituţiilor de învăţământ superior, companiilor şi organizaţiilor guvernamentale din România care acceptă oficial certificatele Cambridge English Language Assessment, accesaţi baza de date www.cambridgeesol.org/institutions/search.php.

PRETESTĂRI CAMBRIDGE GRATUITE

Star Pretestarea Cambridge reprezintă un serviciu gratuit pus la dispoziţie de Cambridge English Language Assessment, care asigură examinarea gratuită a cunoştinţelor de limba engleză cu referire la domeniul şi la nivelul aferent certificatelor Cambridge, printre care FCE, CAE, BEC, IELTS.
Star Aceste pretestări oferă participanţilor oportunitatea de a-şi cunoaşte nivelul de limba engleză înainte de susţinerea unuia dintre examenele specificate mai sus şi de a experimenta metodologia examenului propriu-zis.
Star Cambridge English Language Assessment susţine în permanenţă învăţarea limbii engleze şi oferă numeroase oportunităţi de învăţare şi materiale de pregătire disponibile pe www.cambridgeesol.org/about/index.html, www.britishcouncil.org/ro/romania-examene-engleza-cambridge.htm.
Star Pentru a veni în sprijinul celor care învaţă limba engleză pentru obţinerea certificatului Cambridge dorit (FCE, CAE, BEC, IELTS), şi al personalului specializat implicat în pregătirea pentru aceste examene, Cambridge English Language Assessment pune la dispoziţia celor interesaţi serviciul de pretestare gratuită, oferind şansa unei testări în condiţii reale de examinare.
Star În acest sens, Cambridge English Language Assessment autorizează centre educaţionale care îndeplinesc anumite condiţii pentru a asigura mediul propice organizării acestor pretestări.

Procedura de pretestare

Star Pretestarea este administrată în mod exclusiv de Cambridge English Language Assessment ca procedură de asigurare a calităţii şi desfăşurată numai prin intermediul centrelor autorizate în acest sens ca Approved Pretest Institutions. Prin prisma îndeplinirii condiţiilor impuse de Cambridge English Language Assessment, TRADUCOM SRL deţine statutul de centru aprobat de pretestare gratuită Cambridge.
Star Cambridge English Language Assessment elaborează testele, stabileşte metodologia şi datele, evaluează testele şi exprimă rezultatele. Centrul aprobat de pretestare TRADUCOM asigură condiţiile de examinare impuse de Cambridge English Language Assessment pentru susţinerea unor astfel de testări preliminare gratuite şi sprijină în mod activ pregătirea pentru examenele reale Cambridge care sunt susţinute la sediile British Council România.
Star După susţinerea la sediul TRADUCOM a probelor din cadrul procedurii de pretestare, lucrările sunt transmise la Cambridge English Language Assessment pentru alocarea punctajului şi corectarea testului scris de către examinatorii specializaţi ai Cambridge English Language Assessment.
Star Candidaţii primesc un punctaj pentru probele Reading, Listening şi Use of English, precum şi comentarii pentru lucrarea scrisă din partea examinatorilor Cambridge.
Star Lucrările corectate şi punctajele alocate sunt transmise direct centrelor autorizate de pretestare în termen de trei săptămâni, de unde pot fi preluate de candidaţi.
Star Rezultatele pentru probele scrise sunt transmise centrelor în decurs de patru săptămâni, care le vor înmâna candidaţilor în condiţiile impuse de Cambridge English Language Assessment.

Beneficiile pretestărilor Cambridge gratuite

  1. Cea mai sigură cale de evaluare a cunoştinţelor de limba engleză (corectare, punctaj şi feedback asigurate DIRECT de Cambridge English Language Assessment)
  2. Gratuitatea serviciului furnizat de Cambridge English Language Assessment prin centrul de pretestare autorizat TRADUCOM SRL
  3. Oportunitatea unui potenţial candidat la examene Cambridge de a susţine o pretestare în condiţii reale de examinare pentru verificarea nivelului de cunoştinţe de limba engleză.
  4. În urma comentariilor examinatorilor Cambridge pentru proba de scriere, candidaţii şi personalul de pregătire pot identifica nevoile de învăţare a limbii engleze, lacunele şi punctele slabe pentru a le remedia
  5. Familiarizarea candidatului cu metodologia şi condiţiile unui examen Cambridge real.

Perioade de pretestare gratuită

Pentru detalii privind perioadele de pretestare gratuită şi înscrieri, solicitaţi informaţii la sediul TRADUCOM, care este autorizat ca centru de pretestare, sau apăsaţi AICI.

Examenele Cambridge pentru care există pretestări gratuite cu programare:
Star Cambridge English: First (FCE)
Star Cambridge English: Advanced (CAE)
Star Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)
Star Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)

Surse:
www.cambridgeesol.org/about/index.html
www.britishcouncil.org/ro/romania-examene-engleza-cambridge.htm