Portofoliul lingvistic european

 

Ce reprezintă?
Un document personal al unui elev, student sau persoane adulte în care se pot înregistra toate experienţele lingvistice şi culturale din şcoală şi din afara acesteia.

Cum este structurat?
Acest document are trei părţi:

  1. Un paşaport lingvistic în care posesorul îşi poate preciza identitatea lingvistică şi culturală, calificările lingvistice, experienţa în utilizarea unor limbi străine, precum şi contactele cu diferite culturi.
  2. O biografie lingvistică utilă în stabilirea unor obiective de învăţare, în care sunt înregistrate experienţele legate de învăţarea unor limbi străine sau cele interculturale, şi care permite evaluarea progresului în mod regulat.
  3. Un dosar în care posesorul îşi poate păstra fragmente sau extrase din activitatea de învăţare a unei limbi străine.

De ce a fost introdus?
Consiliul Europei a introdus Portofoliul lingvistic european pentru a fi util celor care învaţă o limbă străină în următoarele scopuri:

  • pentru a urmări nivelul de cunoaştere a unei limbi străine în timp real (stabilirea unor obiective de învăţare, monitorizarea evoluţiei acestora şi evaluarea regulată a rezultatelor învăţării)
  • pentru a înregistra realizările legate de învăţarea unei limbi străine şi experienţa utilizării altor limbi, precum şi contactul cu alte culturi.

Astfel, acest portofoliu ajută la dezvoltarea competenţelor lingvistice şi interculturale, facilitează mobilitatea educaţională şi profesională, încurajează învăţarea unei limbi străine pe tot parcursul vieţii, contribuie la promovarea cetăţeniei democratice în Europa.

Pentru cine a fost dezvoltat?
Persoanele care învaţă limbi străine. Portofoliul a fost proiectat pentru a permite un proces transparent de învăţare a unei limbi străine pentru persoanele de orice vârstă. Acesta permite înregistrarea tuturor acţiunilor de învăţare a unei limbi străine, indiferent de locul în care are loc învăţarea, precum şi a tuturor experienţelor privind utilizarea altor limbi şi contactul cu alte culturi.

Cadre didactice şi instituţii educaţionale. Cadrele didactice pot utiliza acest portofoliu pentru a dezvolta o politică lingvistică generală în cadrul instituţiei şi pentru a stabili metode de abordare a învăţării unei limbi străine.   

Factori de decizie. Portofoliul poate constitui un instrument specific util în dezvoltarea unui sistem educaţional de calitate şi în dezvoltarea permanentă a competenţelor lingvistice şi culturale ale elevilor, studenţilor şi adulţilor în beneficiul societăţii.

Angajatori. Paşaportul lingvistic oferă o prezentare schematică a profilului lingvistic al posesorului, în timp ce biografia lingvistică şi dosarul incluse în portofoliul lingvistic oferă angajatorilor o imagine detaliată a competenţelor lingvistice şi interculturale. Portofoliul poate fi utilizat şi pentru instruirea lingvistică la locul de muncă.