BUSINESS ENGLISH CAMBRIDGE

 

Obiective generale şi specifice:

Star dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor de limba engleză
Star certificarea cunoştinţelor de limba engleză
Star dezvoltarea personală prin educaţie lingvistică şi culturală
Star dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare în limba engleză

Obiective complementare:

Star favorizarea gustului pentru lectură universală
Star dobândirea cunoştinţelor lingvistice necesare integrării în viaţa socială şi în mediul de lucru
Star dezvoltarea abilităţii de studiu individual prin cercetare documentară şi informaţională
Star dezvoltarea abilităţii de lucru cu sisteme informatice şi de interogare a băncilor de date (prin utilizarea aplicaţiilor de tip dicţionare, glosare pe diferite suporturi)

Misiunea Centrului de limba engleză TRADUCOM în contextul educaţiei tinerilor:

Star să participe la pregătirea tinerilor pentru dezvoltarea educativă, instructivă şi culturală
Star să contribuie la formarea profesională şi de specialitate prin dobândirea competenţelor de limba engleză şi culturalizare europeană şi internaţională
Star să contribuie la înţelegerea de către elevi şi tineri în general a rolului şi importanţei informaţiei de calitate în educarea şi formarea profesională a acestora
Star să îi familiarizeze pe tineri cu metodele şi tehnicile de muncă intelectuală individuală pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice, ajutându-i în realizarea unui studiu individual eficient şi iniţiindu-i în cercetarea documentară
Star să pună la dispoziţia elevilor resurse documentare şi informatice de calitate pentru un studiu eficient al limbii şi literaturii engleze

Ce reprezintă Centrul de limba engleză pentru tineri în mod concret?
Un spaţiu de instruire şi formare în domeniul limbii şi literaturii engleze, al informaţiilor lingvistice, al culturalizării europene şi internaţionale.
Un spaţiu cultural în care sunt puse la dispoziţia tinerilor mijloacele necesare dezvoltării unor competenţe lingvistice specifice şi a unor competenţe generale de comunicare în medii academice şi antreprenoriale naţionale şi internaţionale.

Ce spaţii vă oferă Centrul de limba engleză?

Star spaţiu de primire, împrumut şi informare
Star spaţiu pentru acţiuni de documentare (biblioteca)
Star spaţiu pentru lectură/studiu
Star spaţiu pentru afişaj şi expunere carte în limba engleză
Star spaţiu pentru activităţi de instruire, studiu individual
Star spaţiu multimedia (calculatoare conectate la internet şi acces controlat)
Star spaţiu pentru multiplicare
Star spaţiul audio-vizualului

Ce vă oferă personalul specializat al Centrului de limba engleză?

INSTRUIRE/PREGĂTIRE LINGVISTICĂ

Star instruire în limba engleză
Star iniţierea în cercetarea lingvistică documentară şi informatică
Star îmbunătăţirea performanţelor tinerilor în studiul limbii engleze
Star proiecte de învăţare a limbii engleze

CONSILIERE ŞI INFORMARE LINGVISTICĂ

Star consiliere lingvistică educaţională şi vocaţională
Star posibilitatea de integrare a noilor tehnologii de învăţare a limbii engleze şi comunicare în educaţia generală a tinerilor
Star activităţi culturale integrate în studiul limbii engleze prin lectură, animaţii audio-video, expoziţii, organizarea de seminarii şi ateliere
Star colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii lingvistice relevante pentru cariera şi formarea profesională a tinerilor şi a adulţilor

EVALUARE/TESTARE

Star evaluarea nivelului şi a competenţelor de limba engleză
Star testări gratuite administrate şi organizate de CLE Traducom şi corectate de către examinatorii Cambridge

RESURSE DISPONIBILE PENTRU CURSANŢI

Star resurse multimedia: calculatoare, suport audio, echipament de multiplicare
Star cărţi, manuale, reviste, dicţionare, enciclopedii, CD-uri/DVD-uri

BENEFICII PENTRU CURSANŢI

Star prin studiul individual sau de grup minimal în cadrul cursurilor de pregătire, tinerii au mai multe şanse să se exprime sau să asigure un feedback
Star atmosfera este degajată şi propice pentru o asimilare mai bună a informaţiilor
Star cursantul poate să adreseze întrebări sau să emită păreri ori de câte ori consideră că este necesar, fără inhibiţii sau constrângere de timp
Star creşterea gradului de implicare în activitate
Star creşterea eficienţei învăţării datorită faptului că învăţarea se produce în ritm propriu prin adaptarea programei de studiu la nevoile de învăţare
Star nu există teama de a fi sancţionaţi pentru erori, învăţarea fiind încurajată prin metode didactice eficiente
Star instructorul de limba engleză asigură sprijinul necesar pentru cultivarea conceptului de motivaţie
Star prin testare frecventă şi autoevaluare, tinerii au posibilitatea de a-şi urmări evoluţia şi de a avea încredere în forţele proprii în cazul unei evoluţii pozitive sau de a se încuraja prin depunerea unui efort mai intens
Star tinerii nu se confruntă cu o atitudine autoritară în cadrul procesului de învăţare, ci se promovează ideea de colaborare şi sprijin

Care este rolul instructorului de limba engleză?

Star de a oferi instrucţiuni clare asupra modului de lucru
Star de consultare, prin oferirea de informaţii suplimentare în vederea realizării sarcinilor de lucru
Star de a participa direct sau indirect la rezolvarea sarcinilor de lucru
Star de a oferi modele pentru sprijinirea activităţii de instruire/pregătire/formare
Star de a observa şi monitoriza procesul de învăţare
Star de a supraveghea modul de lucru
Star de a facilita activitatea prin oferirea de materiale, încurajare şi formularea de întrebări
Star de a motiva elevii prin metode didactice şi resurse informaţionale inovatoare promovate de specialiştii Cambridge, prin modul de prezentare şi evaluare a rezultatelor, prin strategii interactive.